DRUKUJ
2017-11-14

Zarządca Obiektu

Zarządca Obiektu - Witold Winiarski

tel. 32 201 77 63, 32 251 75 63 wew. 103
e-mail: w.winiarski@instytutkorfantego.pl

 

- dbanie o utrzymanie obiektu, w którym mieści się Instytut, we właściwym stanie technicznym i

   estetycznym,

- nadzór nad właściwą eksploatacją obiektu.