DRUKUJ
2017-03-30

Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa
Śląskiego

Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach