Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-06-20 10:46:38  zybeka zybeka

Utworzono artykuł 142586 o nazwie 'Specjalista ds. Projektów Partnerskich'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste142586
user_idpuste1600042
resource_idpuste1416
namepusteSpecjalista ds. Projektów Partnerskich
category_idpuste29123
language_idpuste1
shortpusteSpecjalista ds. Projektów Partnerskich
fullpuste

Specjalista ds. Projektów Partnerskich - Tomasz Molitor

tel. 32 201 77 65, 32 251 75 63 wew. 105

e-mail: tmolitor@rik.katowice.pl

 

- wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,

- organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych.

 

publishfrompuste2018-06-20 00:00:00
_activepuste1
tagspustespecjalista, projekty partnerskie
slugpustespecjalista-ds-projektow-partnerskich
2019-07-31 13:45:00  zybeka zybeka
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2020-02-05 15:39:25  zybeka zybeka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1.25em;">Specjalista ds. Projekt&oacute;w Partnerskich - <strong>Tomasz Molitor</strong></span></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">tel. 32 201 77 65, 32 251 75 63 wew. 105</span></span></p> <p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">e-mail: tmolitor@rik.katowice.pl</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">- wspieranie amatorskiej tw&oacute;rczości artystycznej,</span></span></p> <p> - <span style="font-size:1em;"><span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;">organizacja i wsp&oacute;łorganizacja wydarzeń kulturalnych.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1.125em;">Specjalista ds. Projekt&oacute;w Partnerskich - <strong>Tomasz Molitor</strong></span></span></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">tel. 32 201 77 65, 32 251 75 63 wew. 105</span></span></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">e-mail: tmolitor@rik.katowice.pl</span></span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"><span style="font-size:1em;">- wspieranie amatorskiej tw&oacute;rczości artystycznej,</span></span></p> <p> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">- <span style="font-size:1em;">organizacja i wsp&oacute;łorganizacja wydarzeń kulturalnych.</span></span></p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Specjalista ds. Projektów Partnerskich - Tomasz Molitor

tel. 32 201 77 65, 32 251 75 63 wew. 105

e-mail: tmolitor@rik.katowice.pl

 

- wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,

- organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych.

 

Specjalista ds. Projektów Partnerskich - Tomasz Molitor

tel. 32 201 77 65, 32 251 75 63 wew. 105

e-mail: tmolitor@rik.katowice.pl

 

- wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej,

- organizacja i współorganizacja wydarzeń kulturalnych.

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się