Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-30 15:22:08  zybeka zybeka

Utworzono artykuł 83946 o nazwie 'Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste83946
user_idpuste1600042
resource_idpuste1416
namepusteUchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego
category_idpuste20075
language_idpuste1
shortpusteUchwała Nr V/21/8/2016
fullpuste

Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach


 

publishfrompuste2017-03-30 00:00:00
_activepuste1
tagspusteuchwała, połączenie
slugpusteuchwala-nr-v-21-8-2016-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego
2018-03-25 10:42:51  zybeka zybeka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;">Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Wojew&oacute;dztwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach</span></span><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 1em;">Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Wojew&oacute;dztwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach</span></span><br /> <br /> <br /> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach


 

Uchwała Nr V/21/8/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie połączenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Katowicach i Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach w jedną instytucję kultury pod nazwą Regionalny Instytut Kultury w Katowicach


 

2018-03-25 10:42:51  zybeka zybeka

Załączono plik 229934

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1394334
user_idpuste1600042
fobject_idpuste229934
resource_idpuste1416
modelpusteArticle
foreign_idpuste83946
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się