Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2017-03-31 14:57:39  zybeka zybeka

Utworzono artykuł 84074 o nazwie 'Majątek Instytutu'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste84074
user_idpuste1600042
resource_idpuste1416
namepusteMajątek Instytutu
category_idpuste20089
language_idpuste1
shortpusteMajątek Instytutu
fullpuste

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery, telefony. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

publishfrompuste2017-03-31 00:00:00
_activepuste1
tagspustemajątek
slugpustemajatek-instytutu
2017-03-31 14:59:11  zybeka zybeka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><strong>NIERUCHOMOŚCI:</strong><br /> Instytut nie posiada nieruchomości.<br /> <br /> <strong>RUCHOMOŚCI:</strong><br /> Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery, telefony. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.<br /> <br /> <strong>PRAWA MAJĄTKOWE:</strong><br /> Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.</span></span></p> ' na '<p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><strong>NIERUCHOMOŚCI:</strong><br /> Instytut nie posiada nieruchomości.<br /> <br /> <strong>RUCHOMOŚCI:</strong><br /> Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.<br /> <br /> <strong>PRAWA MAJĄTKOWE:</strong><br /> Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery, telefony. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

2018-03-25 10:40:49  zybeka zybeka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: trebuchet ms,helvetica,sans-serif;"><strong>NIERUCHOMOŚCI:</strong><br /> Instytut nie posiada nieruchomości.<br /> <br /> <strong>RUCHOMOŚCI:</strong><br /> Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.<br /> <br /> <strong>PRAWA MAJĄTKOWE:</strong><br /> Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.</span></span></p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 1em;"><strong>NIERUCHOMOŚCI:</strong><br /> Instytut nie posiada nieruchomości.<br /> <br /> <strong>RUCHOMOŚCI:</strong><br /> Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 3 samochody osobowe do użytku służbowego.<br /> <br /> <strong>PRAWA MAJĄTKOWE:</strong><br /> Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 3 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

2019-02-19 13:18:54  zybeka zybeka

Pole category_id zmieniło wartość z '20089' na '20088'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
category_id2008920088
2020-02-07 12:02:17  zybeka zybeka

Pole full zmieniło wartość z '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 1em;"><strong>NIERUCHOMOŚCI:</strong><br /> Instytut nie posiada nieruchomości.<br /> <br /> <strong>RUCHOMOŚCI:</strong><br /> Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 3 samochody osobowe do użytku służbowego.<br /> <br /> <strong>PRAWA MAJĄTKOWE:</strong><br /> Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.</span></span></p> ' na '<p> <span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 1em;"><strong>NIERUCHOMOŚCI:</strong><br /> Instytut nie posiada nieruchomości.<br /> <br /> <strong>RUCHOMOŚCI:</strong><br /> Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.<br /> <br /> <strong>PRAWA MAJĄTKOWE:</strong><br /> Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.</span></span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 3 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

NIERUCHOMOŚCI:
Instytut nie posiada nieruchomości.

RUCHOMOŚCI:
Na wyposażenie Instytutu składają się: maszyny i urządzenia biurowe, komputery. Instytut posiada 2 samochody osobowe do użytku służbowego.

PRAWA MAJĄTKOWE:
Środki finansowe zgromadzone na rachunkach bankowych.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się